Kampa for Nordisk Frihet

Kampa for Nordisk Frihet
Goodreads Rating: 1.0
Author: David Duke
Category: Uncategorized
Published: August 18th 2013 by Logik Forlag
Pages: 108 pages

Den nordamerikanske dissidenten och folkbildaren David Duke berattar i denna antologi bland annat om sin syn pa globalismen som paverkar mer och mer av vara liv, omstandigheterna runt den 11 september 2001 med orsak och verkan samt aterger dessutom en skrammande skildring av ett mote med den mangkulturella verkligheten. David Duke har byggt upp ett unikt kontaktnat som stracker sig fran Louisiana i USA till Moskva i Ryssland med mellanlandningar i Sverige, Tyskland och Spanien for att bara namna nagra stallen. Hans bocker och artiklar oversatts kontinuerligt till nya sprak och for atskilliga tusental av europeer varlden over. Denna specialsammanstallda antologi innehaller aven ett reportage fran David Dukes forsta folkbildningsturne i Sverige 2005. Forfattarens budskap till det svenska folket ar klart och tydligt: Sta upp for ert rattmatiga arv.

Slut er samman, bilda moderna motsvarigheter till forngermanska riddarordnar och sta upp och kampa med vikingars mod for nordisk frihet.

2018 Download PDF/ePUB eBook - All rights reserved.